RECOFTC tuyển giám đốc quản lý lâm nghiệp cộng đồng

Trung tâm vì con người và rừng (RECOFTC) cần tuyển giám đốc quản lý lâm nghiệp cộng đồng, làm việc tại Hà Nội và thực địa tại 6 tỉnh; thời hạn hợp đồng 1 năm và có thể gia hạn  cho đến khi kết thúc dự án.

Hạn nộp hồ sơ: 21/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.