Quảng Ninh: Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long vừa phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã tổ chức thả động vật hoang dã sau cứu hộ.

Các cá thể khỉ được thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: CTV)

Trước khi thả động vật hoang dã, các đơn vị đã tổ chức khảo sát khả năng thích ứng của từng cá thể động vật đối với môi trường tự nhiên, đáp ứng điều kiện sinh trưởng và phát triển. Cụ thể, Ban Quản lý Vườn Quốc gia đã lựa chọn một hòn đảo để thả 8 cá thể khỉ đuôi lợn, 7 cá thể khỉ vàng, 1 cá thể khỉ mốc, 4 cá thể khỉ mặt đỏ và 6 cá thể rắn hổ mang chúa.

Số cá thể động vật hoang dã trên được các cơ quan chức năng tịch thu trong quá trình buôn bán, vận chuyển và được bàn giao lại cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Sau đó, đơn vị đã kết nối với Vườn Quốc gia Bái Tử Long để thả về môi trường tự nhiên.