Đồng Nai: Tăng cường phòng chống cháy rừng mùa khô

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Chỉ thị tới các Sở, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2009 – 2010.


Theo đó, Thường trực Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên tổ chức lực lượng, thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng về công tác triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy; xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở từng địa phương.

Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị phương tiện, thiết bị và lực lượng sẵn sàng để chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ” gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ; thường xuyên cập nhật dự báo cháy rừng và theo dõi diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời về nguy cơ cháy rừng, phát dọn băng cản lửa, xử lý hết vật liệu cháy, bố trí lực lượng tuần tra canh gác 24 giờ/ngày trong tháng cao điểm.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt chú trọng khu dân cư sống ven rừng; tăng cường kiểm tra quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, đốt rừng làm rẫy; hướng dẫn người dân đốt dọn thực bì để canh tác nông nghiệp đúng qui định, không để lửa cháy lan vào rừng, hạn chế lửa tối đa; đồng thời thường xuyên tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.