Oxfam tuyển tư vấn/nhóm tư vấn làm phim

Tổ chức Oxfam tuyển tư vấn/nhóm tư vấn làm phim cho Dự án “Công nghệ khí hóa sinh khối – Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam (BEST)”.

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 ngày 18/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.