WVV tuyển Cán bộ Điều phối

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển Cán bộ Điều phối phát triển, làm việc cho Chương trình Phát triển khu vực tại Đak R’lap, tỉnh Đắk Nông.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ Online trước ngày 20/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Hướng dẫn nộp hồ sơ; Mô tả công việc.