WVV tuyển tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển tư vấn thực hiện khảo sát cơ bản cho dự án HTPWG

Hạn nộp hồ sơ: 10/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.