Cả nước trồng mới 106.300 ha rừng tập trung

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm 2020, cả nước trồng mới 106.300ha rừng tập trung, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7,53 triệu mét khối, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm.

Tính đến cuối tháng 6-2020, cả nước xảy ra 109 vụ cháy rừng, giảm 80 vụ so với cùng kỳ năm 2019, làm thiệt hại 269ha rừng; tổng thu từ dịch vụ môi trường rừng là 856 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch và bằng 70% so với cùng kỳ năm 2019; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 278.976ha.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác trồng rừng mới tập trung, quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có; triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, săn bắt, buôn bán động vật trái phép, đặc biệt là tại các khu vực rừng còn giàu tài nguyên…