Quảng Nam: Gần 600 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn

Quảng Nam: Gần 600 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn

Nhằm tạo vùng nguyên liệu gỗ lớn phục vụ chế biến sâu; nâng cao hiệu quả kinh tế và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng trồng sản xuất nâng cao giá trị gia tăng ngành Lâm nghiệp. Tỉnh Quảng Nam vừa Phê duyệt Kế hoạch hỗ […]

Phê duyệt Ðề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Phê duyệt Ðề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Mục tiêu của Ðề án nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; […]

Tuyên Quang: Cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững

ThienNhien.Net – Từ đầu năm 2015 đến nay, Tuyên Quang đã có 7 Cty TNHH MTV lâm nghiệp và Cty lâm nghiệp được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC), với tổng diện tích 14.962 ha rừng. Để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, […]