Tỉnh Tây Ninh thành lập mới vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát

Vườn quốc Gia Lò Gò-Xa Mát mới có tổng diện tích tự nhiên là hơn 30.000ha thuộc địa bàn 6 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bắc và Thạnh Bình thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đoạn sông Vàm Cỏ Đông nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát huyện Tân Biên, Tây Ninh. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến vừa ký Quyết định thành lập Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát mới trên cơ sở sáp nhập Khu rừng Văn hóa-Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát.

Vườn quốc Gia Lò Gò-Xa Mát mới có vị trí phía Bắc và phía Tây giáp biên giới Việt Nam-Campuchia, phía Nam giáp các xã Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, huyện Tân Biên; phía Đông giáp 2 xã Tân Hội và Tân Hà, huyện Tân Châu.

Tổng diện tích tự nhiên của vườn là hơn 30.000ha thuộc địa bàn 6 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bắc và Thạnh Bình thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu, nhiệm vụ của Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát mới là tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại các Quyết định số 91/2002/QĐ-TTg ngày 12/7/2002 thành lập Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát và số 12/2002/QĐ-TTg ngày 14/1/2002 thành lập Khu rừng Văn hóa-Lịch sử Chàng Riệc (thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Cụ thể là bảo tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng dày bán ẩm, đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được nhà nước quy định bào vệ, nhằm duy trì nguồn gene phục vụ cho các mục đích nghiên cứu khoa học và các mục đích khác của con người.

Ngoài ra, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát còn có mục tiêu bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử cấp quốc gia như căn cứ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Khu di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam, Khu di tích lịch sử Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam…

Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát mới có 3 phân khu chức năng. Thứ nhất là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt gồm 10.615,16 ha thuộc các xã Tân Bình, Tân Lập. Thứ 2 là phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 19.277,51ha thuộc các xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bắc và Thạnh Bình. Thứ ba là phân khu dịch vụ hành chính có diện tích 130,46 ha thuộc 4 xã Tân Lập, Tân Bình, Thạnh Tây và Thạnh Bắc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giao Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Trước đó, ngày 31/3/2020 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có Công văn số 394/TTg NN đồng ý về chủ trương sáp nhập Khu rừng Văn hóa-Lịch sử Chàng Riệc và Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết định thành lập Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát mới.