Cứu hộ 249 cá thể động vật hoang dã

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, trung tâm đã tiếp nhận cứu hộ 47 vụ với 249 cá thể động vật hoang dã và 13,15kg rắn; phòng bệnh định kỳ theo kế hoạch 10 đợt với 902 lượt cá thể; điều trị cho 627 lượt cá thể (hổ, gấu ngựa, mèo rừng…) bị mắc các bệnh viêm đường tiêu hóa, viêm đường hô hấp, tổn thương da…

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Ngoài ra, trung tâm đã thực hiện tốt công tác bảo tồn đối với các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; có nguy cơ tuyệt chủng cao (hổ, gấu, chim công, vượn đen má trắng, chim hồng hoàng…). Hiện nay số động vật hoang dã được bảo tồn tại trung tâm là 515 cá thể và 17,7kg rắn các loại.

Từ nay đến cuối năm 2020, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp tục xây dựng theo hướng chuyên môn hóa từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cứu hộ động vật hoang dã…