Đồng Nai ban hành quy định mới về tách thửa

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 22 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018).

Theo đó, đối với loại đất ở tại đô thị diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60 m2 (tính luôn cả xã Long Hưng, TP Biên Hòa). Đất ở tại nông thôn diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 80 m2 (không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng, diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình chưa thu hồi đất).

Một dự án được phân lô tại Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với loại đất nông nghiệp quy định rõ thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (tính luôn cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500 m2. Diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000 m2.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định đối với diện tích tối thiểu của loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60 m2 hoặc 80 m2 tùy theo đất ở đô thị hay đất ở nông thôn; trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định số 22 nêu trên đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa như trước đây. Đồng thời quy định rõ UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Người sử dụng đất là tổ chức có nhu cầu tách thửa thì thẩm quyền thuộc UBND tỉnh xem xét.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.