Chậm bồi thường dự án Thủy điện Hủa Na: Mặt trận Tổ quốc tỉnh vào cuộc

Liên quan vấn đề bế tắc trong tính toán bồi thường đối trừ đất nông nghiệp cho người dân tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na.

Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại

Ngày 1.6, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Nghệ An cho biết vào tháng 5.2020, UBMTTQ huyện Quế Phong có văn bản gửi UBMTTQ tỉnh Nghệ An đề nghị giám sát việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na; trọng tâm là giám sát việc tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến.

Qua các kênh thông tin từ cử tri và báo chí, UBMTTQ tỉnh Nghệ An nhận thấy công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na có bất cập, vướng mắc; có những dấu hiệu cho thấy nguyên nhân từ việc tham mưu của một số cơ quan có liên quan.

Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân vùng tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na, đảm bảo ổn định tình hình nhân dân trước Đại hội Đảng các cấp, UBMTTQ tỉnh nhận thấy cần thiết phải thực hiện giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na.

UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã có văn bản xin ý kiến và được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thực hiện giám sát công tác bồi thường đất dự án Thủy điện Hủa Na. Đối tượng UBMTTQ tỉnh Nghệ An thực hiện giám sát là Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na, UBND huyện Quế Phong, UBND tỉnh, Sở TN&MT và một số cơ quan liên quan khác. Thời gian thực hiện trong hai tháng 6 – 7.2020.

Như Lao Động đã thông tin, sau khi đã thống nhất phương án tính toán, đối trừ đất nông nghiệp cho các hộ dân đã nhường đất cho dự án, đã chi trả 4,582 tỉ đồng cho 58 hộ, phía Công ty CP Thủy điện Hủa Na bất ngờ “lật kèo”, đề nghị thay đổi phương án.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TNMT tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Chính phủ để làm cơ sở triển khai thực hiện.