Chiến lược quản lý nước thải ở Đà Nẵng

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa tổ chức hội thảo “Nghiên cứu chiến lược quản lý nước thải cho thành phố” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về xử lý nước thải, phát triển đô thị và lãnh đạo các cơ quan quản lý.

Từ năm 2001 đến này, Đà Nẵng đã tăng cường đầu tư xây dựng 643km mương, cống thoát nước các loại, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc dự án thoát nước và vệ sinh Đà Nẵng bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới, góp phần quan trọng vào việc tiêu, thoát nước mưa và giảm thiểu ô nhiễm do nguồn nước thải gây ra.

Hiện nay, thành phố hiện đang tiếp tục triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và đã giao cho Tư vấn Gronmij/Carl Bro A/S (Đan Mạch) nghiên cứu chiến lược quản lý nước thải thành phố đến năm 2040. Trên cơ sở khảo sát thực địa hệ thống nước thải đô thị hiện có, thu thập các số liệu, cân nhắc yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội, yếu tố tăng dân số và phát triển đô thị, đánh giá lưu lượng và thành phần nước thải đô thị, phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt từ bể phốt thuộc gia đình trong hệ thống sử dụng chung đến trạm xử lý nước thải, Tư vấn Carl Bro đã đưa ra các phương án công nghệ xử lý nước thải, phương pháp quản lý và mức độ chi phí cho công tác quản lý xử lý nước thải tại Đà Nẵng.

Nghiên cứu này được triển khai từ tháng 09/2008 và đã trải qua 02 lần hội thảo. Riêng hội thảo lần này, phía tư vấn sẽ trình bày các phương án và đề xuất chiến lược quản lý nước thải trung và dài hạn cho thành phố để các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý đóng góp ý kiến. Trên cơ sở đó, chính quyền thành phố có thể đưa ra quyết định cuối cùng cho chiến lược quản lý nước thải toàn diện và phù hợp với Đà Nẵng.