Trên 700 ha rừng trồng tại Tây Ninh bị thiệt hại do nắng hạn kéo dài

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát và Khu rừng Văn hóa Lịch sử Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cho biết, mùa khô năm 2019-2020 diễn ra khá dài, nắng nóng khắc nghiệt nên có hơn 700 ha rừng trồng từ năm 1996 đến 2018 bị thiệt hại nặng.

Hàng trăm ha rừng tại Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát bị héo lá, chết khô do nắng nóng gay gắt, kéo dài.

Cụ thể, tại Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát có 449 ha bị thiệt hại; trong đó, diện tích rừng trồng bảo vệ, phòng chống cháy là 446 ha, rừng trồng chăm sóc là 3 ha. Tỷ lệ cây chết trong các diện tích rừng kể trên từ 5 – 70%; tỷ lệ cây bị khô ngọn từ 5 – 50%. Ngoài ra, tại Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát còn có 77 cây xà cừ trồng từ năm 1997-2003 bị chết do thời tiết khô hạn.

Tại Khu rừng văn hóa – Lịch sử Chàng Riệc có 217,7 ha bị thiệt hại; trong đó, rừng trồng bảo vệ phòng chống cháy là 201,8 ha (197 ha cây sao, dầu, còn lại là cây keo), rừng trồng chăm sóc 15,9 ha (14 ha sao, dầu, 1,9 ha keo). Tỷ lệ cây sao, dầu bị chết từ 2,1% đến 50,5%; cây keo bị chết từ 4,7% đến 85,5%.

Ông Tạ Ngọc Dân, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát cho biết, hầu hết diện tích rừng trồng ở khu vực biên giới, có thời tiết nắng nóng gay gắt, khắc nghiệt, dẫn đến số số lô rừng trồng chết khô hoàn toàn hoặc chết một phần (khô từ nữa thân lên ngọn), đặc biệt là cây chính sao, dầu bị chết nhiều, làm giảm chất lượng rừng trồng, ảnh hưởng đến kết quả nghiệm thu các hạng mục lâm sinh vào cuối năm, cũng như quy định khai thác tận thu cây phụ trợ của người dân nhận khoán.