Chuyển giao 26 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đã tự nguyện bàn giao 26 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nuôi dưỡng và bảo tồn.

26 cá thể nai và hươu sao được bàn giao lại cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nuôi dưỡng. (Ảnh Tuấn Anh)

Ngày 18/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã do Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai tự nguyện giao nộp.

Theo đó, Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai bàn giao 26 cá thể động vật hoang dã gồm 6 con nai và 20 con Hươu sao về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Khu bảo tồn động vật hoang dã nằm trong khuôn viên Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh Tuấn Anh)

Trước đó, tháng 2/2012, Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đã mua số động vật trên từ cơ sở gây nuôi đã được cơ quan kiểm lâm lập hồ sơ quản lý. Mục đích của Công ty nhằm bảo tồn và tạo cảnh quan sinh thái trong khuôn viên cơ sở Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Qua thời gian nuôi thử nghiệm ban đầu, các cá thể nai và hươu sao dần thích nghi với điều kiện môi trường. Tuy nhiên, Công ty hiện không có chuyên môn, chuyên trách về công tác bảo tồn các loại động vật hoang dã và chưa được thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã của Chính phủ và các ngành chức năng liên quan. Vì vậy, Công ty tự nguyện giao nộp các cá thể nai và hươu sao cho đơn vị, cơ sở cứu hộ động vật rừng do Nhà nước quản lý để thực hiện công tác bảo tồn đạt hiệu quả cao.