Tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và các loài hoang dã tại Đắk Roong

Tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và các loài hoang dã tại Đắk Roong

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ rừng và các loài động, thực vật hoang dã, đặc biệt là trong bối cảnh các văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn vừa được chỉnh sửa và ban hành […]

Thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo vệ rừng ở vùng hành lang xanh Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng

Thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo vệ rừng ở vùng hành lang xanh Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng

Nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng, các mô hình giao, khoán bảo vệ rừng đã được thí điểm và thực hiện ở nhiều địa phương, tuy nhiên, đối tượng rừng được giao, khoán chủ yếu là rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Riêng với các […]

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đối mặt nhiều nguy cơ bị xâm hại (1): Kon Ka Kinh – di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đối mặt nhiều nguy cơ bị xâm hại (1): Kon Ka Kinh – di sản ASEAN

ThienNhien.Net – Nằm ở phía Đông của tỉnh Gia Lai, Vườn Quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh được đánh giá là một trong những VQG lớn và có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao không chỉ của khu vực Tây Nguyên mà còn của cả nước. Cùng với 3 VQG khác của […]