UNDP tuyển nhiều vị trí

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) cần tuyển:

1 .01 tư vấn viên quốc gia đánh giá giữa kì dự án Gỡ bỏ những rào cản gây ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý khu vực phòng hộ ở Việt Nam. 

Liên hệ:

Huỳnh Thanh Hương – Đơn vị cung ứng

Điện thoại: 04 3942 1495

Email: huynh.huong.thanh@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/10/2014

2. 01 chuyên gia quốc tế hỗ trợ dự án Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (CCIT).

Liên hệ:

Lê Tuyết Sinh – Đơn vị cung ứng

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 25-29 Phan Bội Châu, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 1495

Email: le.tuyet.sinh@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/10/2014