Quản lý chặt nguồn nước hệ thống An Trạch

Đây là khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 23/04.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn ngày 22/04 phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2020 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cho thấy tại 4 vị trí quan trắc là trạm bơm Miếu Ông (VT5), Cẩm Toại (VT6), Túy Loan (VT7), Tứ Câu (VT10) đều không bị nhiễm mặn nên hoàn toàn có thể lấy nước phục vụ tưới cho lúa.

Đập tạm Xuyên Đông thuộc hệ thống thủy lợi An Trạch.

Chỉ số chất lượng nước tại các vị trí đều từ mức trung bình đến tốt. Đáng chú ý tại trạm bơm Tứ Câu chất lượng nước ở mức trung bình, nguyên nhân do ở thượng lưu trạm bơm có vị trí xả thải của khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc đổ vào.

Kết quả tính toán, dự báo độ mặn từ ngày 24 – 30/04 tại các vị trí cho thấy: từ ngày 24 -26/04 độ mặn trên các sông tiếp tục tăng nhẹ, tại vị trí các trạm bơm giao động trong khoảng từ 0,1‰ đến 0,3‰, từ ngày 27 – 30/04 dự báo độ mặn trên các sông có xu hướng giảm, tại vị trí các trạm bơm dao động trong khoảng từ 0,1‰ đến 0,2‰.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, độ mặn trên các sông đang ở mức thấp, chất lượng nước khá tốt. Tuy nhiên, theo dự báo Đài khí tượng thủy văn, từ ngày 24 -26/04 vẫn tiếp tục nắng nóng, mực nước triều dâng cao, do đó, để giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra, trong quá trình vận hành hệ thống An Trạch các đơn vị liên quan cần chú ý quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống.