PanNature ủng hộ chấm dứt buôn bán động vật hoang dã toàn cầu

PanNature mới đây đã ký tên ủng hộ Bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt buôn bán động vật hoang dã toàn cầu trong chiến dịch do Liên minh Chấm dứt buôn bán động vật hoang dã (#EndtheTrade) phát động.

Đây là chiến dịch được triển khai trong bối cảnh hoạt động buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trên toàn cầu đã tạo điều kiện cho các đại dịch như COVID-19 diễn ra. Để ngăn chặn một đại dịch tương tự, các tổ chức WildAid, Global Wildlife Conservation và Wildlife Conservation Society thành lập Liên minh và phát động chiến dịch toàn cầu nhằm kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn hoạt động buôn bán ĐVHD trên cạn, đặc biệt là các loài chim và động vật có vú.

Thông qua một Bản kiến nghị kêu gọi chữ ký ủng hộ của các cá nhân và tổ chức trên toàn cầu, Liên minh kêu gọi các quốc gia trên thế giới thực hiện các biện pháp nhằm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã, bao gồm:

  • Ban hành luật pháp phù hợp nhằm chấm dứt vĩnh viễn buôn bán động vật hoang dã trên cạn phục vụ mục đích tiêu dùng;
  • Trao quyền cho các cơ quan liên quan để thực thi pháp luật một cách thích đáng;
  • Phát triển các biện pháp chuyển đổi hợp lý và công bằng cho những người có sinh kế bị ảnh hưởng bởi chuỗi buôn bán này.

Liên minh kỳ vọng sẽ thu thập được 1 triệu chữ ký ủng hộ trước khi gửi Bản kiến nghị tới các chính phủ các quốc gia trên thế giới để kêu gọi một sự thay đổi vì sức khỏe và an ninh toàn cầu.

Tính đến ngày 24/4/2020, bên cạnh chữ ký của các cá nhân, Bản kiến nghị này đã nhận được sự ủng hộ của hơn 200 tổ chức trên toàn cầu.

Để ký tên ủng hộ Bản kiến nghị, vui lòng truy cập đường link: https://endthetrade.com

Nguồn: