Việt Nam cam kết giải quyết nạn buôn bán ĐVHD bất hợp pháp

ThienNhien.Net – Hưởng ứng Ngày Loài hoang dã thế giới đầu tiên 3/3/2014, Việt Nam và các tổ chức bảo tồn cam kết cùng giải quyết nạn buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp pháp.

Ngày Loài hoang dã thế giới 3/3 đã được Đại hội đồng Liên Hợp quốc chính thức công bố tại cuộc họp lần thứ 68 vào ngày 20/12/2013. Mục đính của ngày này là nâng cao nhận thức trên toàn cầu về các giá trị to lớn của các loài hoang dã có thể mang lại cho loài người, bao gồm các giá trị về mặt sinh thái, nguồn gen, kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn hoá, giải trí và thẩm mĩ… Đồng thời khơi dậy thêm tình yêu đối với thiên nhiên và tăng cường nỗ lực đấu tranh giải quyết các mối nguy cơ đe doạ đến sự sinh tồn và phát triển bền vững của các loài hoang dã trong tự nhiên, đặc biệt là các hoạt động buôn bán trái phép.

Ảnh minh họa: brothersoft.com
Ảnh minh họa: brothersoft.com

Ngày 3/3 năm nay, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, đại diện cho Chính phủ Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ nước thành viên CITES cùng nhiều tổ chức bảo tồn quốc tế như WWF, TRAFFIC, WCS và HSI thống nhất hợp tác triển khai các hoạt động đấu tranh, ngăn chặn nạn buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã qua biên giới, trong đó tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện Bản Tuyên bố London về Buôn bán trái phép loài hoang dã được thông qua tại Hội nghị London ngày 13-2 vừa qua, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20-2 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn nói: “Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nước thành viên CITES để xác định tầm nhìn dài hạn và đánh giá tổng quát về vấn đề buôn bán trái phép loài hoang dã qua biên giới bằng những giải pháp thích hợp nhằm cân bằng giữa bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia của cộng đồng địa phương, bảo đảm lợi ích của các bên”

Các tổ chức bảo tồn và bảo vệ động vật hoạt động tại Việt Nam bao gồm WWF, TRAFFIC, WCS, HSI và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác đang kêu gọi người dân Việt Nam nói Không với các sản phẩm động thực vật hoang dã và cam kết hỗ trợ những nỗ lực thực thi nhằm đấu tranh, ngăn chặn các vụ buôn bán trái phép loài hoang dã, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động năng cao nhận thức và giáo dục, tuyên truyền cũng như hoàn thiện khung pháp lý.