Nhân Ngày Trái đất 22/4: Những cách bảo vệ trái đất

Để bảo vệ Trái Đất, có những cách mà chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ hoặc sau khi đại dịch COVID-19 đi qua.

Trái Đất cần được bảo vệ không chỉ một ngày mà trong suốt 365 ngày của năm.

Nguồn: