Công bố bức ảnh màu đầu tiên về ​Trái ​Đất chụp từ vệ tinh MSG-4

ThienNhien.Net – Hôm 4/8 vừa qua, bức ảnh chụp châu Phi và châu Âu được gửi từ vệ tinh khí tượng MSG-4 đã được công bố. Đây là bức ảnh màu đầu tiên về ​Trái ​Đất được chụp từ quỹ đạo địa tĩnh của MSG-4.

Những bức ảnh độ nét cao được chụp từ các vệ tinh đặt trong quỹ đạo tĩnh so với một điểm trên trái đất được sử dụng để giám sát những thay đổi của các hệ thống khí hậu. Một loạt những bức ảnh như vậy có thể được kết hợp để tạo nên một đoạn video “rút ngắn thời gian” (time-lapse).

Vệ tinh Meteosat Thế hệ thứ Hai (MSG) số 4 là vệ tinh cuối cùng trong nhóm vệ tinh giám sát khí tượng châu Âu.

Vệ tinh này được phóng lên vào tháng trước, và được Cơ quan Vũ trụ châu Âu bàn giao cho dịch vụ khí tượng thủy văn EUMETSAT vào ngày 26/7 sau khi vệ tinh được đưa vào quỹ đạo cuối cùng.

Vệ tinh hiện đang trải qua giai đoạn chạy thử kéo dài 7 tháng và sẽ được đổi tên thành Meteosat-11 và chuyển sang trạng thái nghỉ cho tới khi được sử dụng làm vệ tinh dự phòng cho một trong số những vệ tinh khác thuộc nhóm vệ tinh Meteosat.

Những vệ tinh MSG trước, bao gồm Meteosat 7, 8 và 10, hiện đang trong trạng thái trực tuyến. Cứ mỗi 15 phút, các vệ tinh này lại gửi về trái đất những bức ảnh có độ nét cao, chụp châu Âu, châu Phi và một phần Ấn Độ Dương cũng như Đại Tây Dương.

070815_traidat2

Trái Đất được chụp từ vệ tinh khí tượng MSG-4 (Nguồn: rt.com)
Trái Đất được chụp từ vệ tinh khí tượng MSG-4 (Nguồn: rt.com)