Quảng Bình lại chìm trong mưa lũ, nhiều nhà bị ngập sâu

ThienNhien.Net – Nước lũ dâng cao nên đã gây ngập lụt, chia cắt một số khu vực tại xã Cảnh Hóa, Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hải (thị xã Ba Đồn)… của tỉnh Quảng Bình.

1 / 5 Một nhà dân tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn bị nước lũ bao vây. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Một nhà dân tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn bị nước lũ bao vây. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
2 / 5 Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
3 / 5 Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
3 / 5 Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
3 / 5 Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Nước lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng 1/11/2016. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)
Nguồn: