Châu Âu thành lập Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu COVID-19

Liên minh vì sự phục hồi của nền kinh tế xanh mong muốn “xây dựng và chia sẻ tư duy về các kế hoạch đầu tư xanh hậu khủng hoảng COVID-19”.

Tuabin gió tại Biển Baltic, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu khủng hoảng do dịch COVID-19 vừa được thành lập tại châu Âu nhằm tạo thêm tính bền vững cho nền kinh tế tại “lục địa già” này.

Các bộ trưởng của 11 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), 79 nghị sỹ châu Âu thuộc nhiều đảng phái khác nhau của 17 nước thành viên EU, 37 tổng giám đốc, 28 hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho 10 lĩnh vực, Liên đoàn các nghiệp đoàn châu Âu, 7 tổ chức phi chính phủ và 6 viện chính sách, đã đồng ký tên, cam kết thành lập Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu COVID-19, ủng hộ và thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn bị cho các nền kinh tế tương lai của thế giới.

Liên minh vì sự phục hồi của nền kinh tế xanh mong muốn “xây dựng và chia sẻ tư duy về các kế hoạch đầu tư xanh hậu khủng hoảng COVID-19” và đề xuất “các giải pháp đầu tư cần thiết và gắn với các cam kết về khí hậu.”

Ông Pascal Canfin, Chủ tịch Ủy ban Môi trường của tại Nghị viện châu Âu, nơi đề ra sáng kiến thành lập liên minh này cho biết: “Chúng tôi lựa chọn tăng cường sự chuyển đổi về sinh thái ngay khi tái đầu tư vào nền kinh tế. Cùng nhau chiến đấu, chúng ta sẽ vượt qua được cả hai cuộc khủng hoảng: khủng hoảng COVID-19 và khủng hoảng khí hậu.”

Các nhà đồng sáng lập liên minh nêu trên nhấn mạnh: “Sự chuyển đổi sang một nền kinh tế không khí thải carbon, các hệ thống nông nghiệp bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học có khả năng nhanh chóng tạo ra việc làm, sự thịnh vượng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nhờ đó, chúng ta xây dựng xã hội bền vững hơn”.