Save the Children tuyển Quản lý dự án

Tổ chức Save the Children cần tuyển Quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội và Đắk Lắk.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 25/4/2020