Tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013

Chương trình Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 (VWID) với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế cho Phụ nữ” được phát động vào ngày 13/3/2013. Chương trình do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc, và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng tổ chức. Ðây là cơ hội để tôn vinh và hỗ trợ các sáng kiến dành cho phụ nữ, bởi phụ nữ.

Chương trình bao gồm hai hoạt động chính:

1) Tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế và

2) Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ.

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng nộp đề án dự thi để tham dự chương trình.

Hạn chót nộp đề án dự thi: 17:00 ngày 30/6/2013

Địa chỉ liên hệ:

Chị Ngô Mỹ Mai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tel: 043 9367335; Email: phunusangtao@gmail.com; Website: http://hoilhpn.org.vn

hoặc Chị Chu Thị Thúy Linh, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Tel: (04) 3936- 7335; Email: lchu1@worldbank.org; Website: www.worldbank.org.vn

Thông tin chi tiết vui lòng xem các file đính kèm Đơn đăng ký tiếng Anh, Đơn đăng ký tiếng Việt, Thể lệ cuộc thi