ILO tuyển Trợ lý chương trình

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang cần tuyển Trợ lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký và xem thông tin chi tiết tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/01/2019