ILO tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Cán bộ chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 28/4/2020

Liên hệ: ilojobs@ilo.org