Thừa Thiên Huế: Phạt tới 400 triệu đồng nếu săn bắt, giết, nuôi động vật rừng trái phép

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) trên địa bàn.

Thời gian qua, chính quyền các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Thừa Thiên  Huế đã tích cực tuyên truyền các quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ các loài ĐVHD, do đó tình hình vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD có giảm đáng kể, nhận thức của người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, việc săn bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt và chế biến trái phép ĐVHD, đặc biệt là các loài chim trời… vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Do đó, việc xử phạt nghiêm minh là biện pháp ngăn chặn những hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang ĐVHD, quý hiếm.

Theo đó, quảng cáo để kinh doanh ĐVHD, bộ phận, sản phẩm ĐVHD trái quy định của pháp luật thì mức phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng tùy theo mức độ.

Săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái phép phạt từ 5.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng. Vận chuyển lâm sản trái phép, phạt 5.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng.

Thừa Thiên Huế phạt tới 400 triệu đồng nếu săn bắt, giết, nuôi động vật rừng trái phép

Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật (đối với động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng) mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản mức phạt từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Vi phạm quy định về quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm: mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hoặc phạt từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; cùng với tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 3 tháng đến 6 tháng tùy theo mức độ vi phạm.

Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản (đối với trường hợp không sử dụng tàu cá): mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện, ngư cụ.

Vi phạm quy định về thu gom, mua bán, lưu giữ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng; tịch thu tang vật vi phạm và  từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tùy theo mức độ vi phạm. Vi phạm các quy định về kiểm soát loài ngoại lai xâm hại: phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

Ngoài ra, các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; vi phạm liên quan đến các loài thủy sản sẽ bị truy tố xử lý hình sự.