Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Bộ Công Thương lại có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về tình hình sản xuất lương thực, nhu cầu tiêu dùng trong nước; đồng thời đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo.

Năng lực sản xuất lúa năm 2020 của Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu trong nước và đủ năng lực xuất khẩu khoảng 6,7 triệu tấn gạo. Ảnh: TTXVN

Tại báo cáo số 2237/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kết quả rà soát, đánh giá về tình hình sản xuất, số lượng gạo hiện có, Bộ Công Thương cho biết: Sản xuất năm 2020 ước đạt 43,5 triệu tấn thóc, trong đó vụ Đông Xuân sản lượng ước đạt 20,2 triệu tấn thóc, sản lượng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ước đạt 10,8 triệu tấn. Sản lượng thóc gạo tại ĐBSCL dự kiến tương đương năm 2019.

Về nhu cầu tiêu dùng, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước năm 2020 (đã bao gồm lượng gạo dự trữ) là 29,96 triệu tấn thóc. Cụ thể, tiêu thụ của người dân là 14,26 triệu tấn; phục vụ chế biến là 7,5 triệu tấn; phục vụ chăn nuôi 3,4 triệu tấn; dùng làm giống và giống dự phòng 1 triệu tấn; dự trữ trong nước 3,8 triệu tấn.

Với khả năng sản xuất năm 2020 khoảng 43,5 triệu tấn thóc, ngoài nhu cầu tiêu dùng trong nước khoảng 30 triệu tấn, lượng thóc còn dư để xuất khẩu khoảng 13,5 triệu tấn thóc, tương đương 6,5 – 6,7 triệu tấn gạo, đủ cho xuất khẩu.

Ngoài ra, hiện nay, lượng gạo tồn kho trong doanh nghiệp còn trên 1,6 triệu tấn.

Trên cơ sở các số liệu nêu trên, sau khi tham khảo ý kiến các địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo, nhưng phải kiểm soát chặt số lượng xuất khẩu theo từng tháng, trước mắt là tháng 4-5.2020.

Lượng gạo xuất khẩu dự kiến trong 2 tháng tới khoảng 800.000 tấn. Trong đó, tháng 4.2020 là khoảng 400.000 tấn. Cuối tháng 4.2020, căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 và báo cáo của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định phương hướng điều hành xuất khẩu gạo tháng 5.

Chính phủ cho phép Bộ Công Thương được thu hồi giấy phép xuất khẩu đã cấp cho trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu gạo không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, khai báo không trung thực cho Bộ theo quy định Nghị định 107/CP.