HKI tuyển Tư vấn

Tổ chức Helen Keller (HKI) cần tuyển Tư vấn tập huấn về lập kế hoạch bán hàng, kỹ năng tiếp thị và liên kết thị trường cho trang trại nhỏ hộ gia đình ở Hòa Bình và Lai Châu.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email:Email: Lchau@hki.org và Cc: dlam@hki.org; pngoc@hki.org; ntuan@hki.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây