Sử dụng kết quả học online thay bài kiểm tra xếp loại học sinh

Bộ GD&ĐT cho biết kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình học qua Internet sẽ được sử dụng thay cho bài kiểm tra, xếp loại học sinh.

Ngày 25/3, Bộ GD&ĐT có công văn hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ vì Covid-19.

Theo nội dung công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký, việc dạy học qua Internet bao gồm: Dạy học thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS – Learning Management System); dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content Management System); dạy học thông qua các hệ thống trực tuyến.

Học sinh tại TP.HCM học qua truyền hình. Ảnh: Minh Thừa.

Giáo viên có kỹ năng xây dựng và chọn học liệu, biết cách sử dụng công nghệ thông tin, tổ chức hoạt động dạy và học, tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức.

Học sinh thực hiện đầy đủ hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Gia đình có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet; phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

Với việc dạy học trên truyền hình, giáo viên xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học các bài được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Giáo viên gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học trước khi bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình.

Giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.