Đồng Nai thiết lập 350 điểm quan trắc môi trường

ThienNhien. Net – Để chủ động giám sát chất lượng môi trường nước, không khí và môi trường đất, đặc biệt tại các khu vực khu công nghiệp và các đoạn trên dòng chính sông Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai đã thiết lập 350 điểm quan trắc trên khắp địa bàn tỉnh nhằm theo dõi khi có sự cố môi trường xảy ra.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh Đồng Nai xây dựng 130 điểm quan trắc môi trường nước mặt lục địa trên  hệ thống sông, suối và các hồ chứa nước trên địa bàn.Trong đó, trên dòng chính sông Đồng Nai sẽ có 19 điểm quan trắc, sông Thị Vải 7 điểm, sông Buông 6 điểm… Đối với môi trường nước trong lòng đất sẽ có 126 công trình quan trắc được đặt chủ yếu ở những khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp như huyện Nhơn Trạch 17 công trình, huyện Long Thành 16 công trình, thành phố Biên Hòa 14 công trình…

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hiện tỉnh đang bắt đầu triển khai xây dựng các hệ thống quan trắc môi trường trên. Kinh phí đầu tư được trích từ nguồn sự nghiệp môi trường của tỉnh và huy động thêm từ nguồn của Trung ương và xã hội hóa.