Thúc đẩy hợp tác truyền thông về quản trị rừng tại Việt Nam

Nhằm thúc đẩy quản trị rừng tốt và phát triển lâm lâm nghiệp bền vững trong bối cảnh mới, sáng nay, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác truyền thông về tăng cường quản trị rừng tại Việt Nam”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Kông (Voices for Mekong Forests) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm và bài học truyền thông của các tổ chức xã hội đã và đang tham gia thực hiện các sáng kiến lâm nghiệp mới, đặc biệt là Sáng kiến Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+) và Sáng kiến Thực thi lâm luật, Quản trị và Thương mại lâm sản (FLEGT), Hội thảo cũng dành nhiều thời gian thảo luận và xác định các nội dung truyền thông ưu tiên nhằm thúc đẩy quản trị rừng tốt, đồng thời trao đổi về khả năng hợp tác giữa các bên liên quan trong việc xây dựng, thực hiện các hoạt động truyền thông về rừng trong bối cảnh mới.

Riêng đối với hai sáng kiến REDD+ và FLEGT, ông Hoàng Xuân Thuỷ – Phó Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho rằng cần tăng cường truyền thông một số nội dung quan trọng như: Quyền sử dụng đất rừng và quyền tiếp cận tài nguyên rừng; quản lý rừng bền vững (sản xuất rừng gỗ lớn, gỗ có chứng chỉ); chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững (dịch vụ khuyến lâm, giống, tài chính, bảo hiểm; đào tạo nghề rừng); thông tin tiếp cận thị trường lâm sản, tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp; cải thiện hợp tác công tư, hợp tác doanh nghiệp cộng đồng, hộ gia đình trong chuỗi sản phẩm nông lâm sản.

Ngoài các nội dung nêu trên, một số đại biểu cũng góp ý cần thúc đẩy truyền thông về vấn đề sự tham gia của các chủ rừng trong hoạt động quản trị; vấn đề thiếu đất ở và đất sản xuất tại các đồng bào dân tộc thiểu số; tham nhũng đất đai, tranh chấp, xung đột đất đai; vấn đề minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình cũng như tiếng nói đồng thuận của các bên liên quan.

Song song với đó, Hội thảo cũng chia sẻ về phương pháp, công cụ và đối tượng truyền thông, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc đánh giá nhu cầu truyền thông và truyền tải thông điệp.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên trình bày tại Hội thảo
Các đại biểu tham dự
Ông Ngô Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) phát biểu tại Hội thảo
Ông Đinh Đức Thuận, Hội chủ rừng Việt Nam chia sẻ về việc xác định các nội dung quản trị rừng ưu tiên cần tăng cường truyền thông
Nguồn:
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)