UN Women tuyển Tư vấn

Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) cần tuyển Tư vấn quốc gia xây dựng Chiến lược bình đẳng giới quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 5/4/2020