Hà Nam: Công bố hàng loạt vi phạm về môi trường của Công ty cổ phần Amaccao

Không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định, chưa xây lắp đủ công trình BVMT theo yêu cầu của Báo cáo ĐTM; chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT; xả nước thải vượt quy chuẩn 1,008 lần ra môi trường là những sai phạm của Công ty Cổ phần Amaccao vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam chỉ rõ.

Công ty CP Amaccao đã phớt lờ, không thực hiện như nội dung cơ quan cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã phê duyệt về xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như báo cáo ĐTM.

Ngay sau khi Báo TN&MT có bài viết: “Phường Châu Sơn tự ý cho Công ty Amaccao đổ chất thải gây ô nhiễm” phản ánh về việc nhiều diện tích đất tại khu vực mỏ đã khai thác nhưng chưa tiến hành hoàn nguyên, đóng cửa mỏ, cải tạo môi trường thuộc phường Châu Sơn (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) được Công ty Cổ phần Amaccao sử dụng làm nơi đổ phế thải, cọc bê tông, xả thải nước bê tông… gây ô nhiễm môi trường. Sở TN&MT tỉnh Hà Nam đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Amaccao.

Kết luận của cơ quan chức năng khẳng định hàng loạt vi phạm về môi trường của Công ty cổ phần Amaccao.

Theo đó, tại kết luận số 372/KL-STN&MT chỉ rõ: Công ty Cổ phần Amaccao tại Hà Nam không chấp hành các nội dung, quy định, điều khoản tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Cụ thể: Công ty chưa xây lắp đủ công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt (chưa xây dựng bể xử lý nước thải 160 m3; ao sinh học 1500 m2); chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường nhưng đã đi vào hoạt động, vi phạm nghiêm trọng Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty Amaccao tự ý đổ thải ra khu vực mỏ chưa hoàn nguyên gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cần xử lý nghiêm những hành vi hủy hoại môi trường.

Công ty Amaccao không thực hiện đầy đủ, thiếu tần suất giám sát các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường nước, môi trường không khí theo quy định, yêu cầu của Báo cáo ĐTM, vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Kết luận cũng chỉ rõ, Công ty Amaccao xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, thông số pH vượt 1,008 lần, vi phạm Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước những vi phạm nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam yêu cầu Công ty Amaccao đình chỉ hành vi vi phạm; khắc phục các tồn tại đang vi phạm; thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; chấp hành nghiêm quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan chức năng. Công ty chỉ được phép hoạt động sản xuất khi đã hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các hành vi, mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần Amaccao sẽ tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước hàng loạt vi phạm về pháp luật môi trường của Công ty Amaccao đang vướng phải nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại nhiều năm qua mà không hề bị kiểm tra, xử lý, xử phạt cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, của Sở TN&MT tỉnh Hà Nam. Từ đó, dẫn đến việc Công ty Amaccao và hàng loạt các cơ sở sản xuất, khai thác khác vẫn vô tư hoạt động, ngày đêm xả thải gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, vi phạm các quy định về luật bảo vệ môi trường.

Việc hủy hoại môi trường trong cả thời gian dài của Cty Cổ phần Amaccao đã rõ. Vấn đề đặt ra, nếu các cơ quan báo chí không vào cuộc, phản ánh thì việc các Công ty tại Hà Nam còn vô tư tàn phá, huỷ hoại môi trường, huỷ hoại cuộc sống của người dân tới bao giờ. Người dân đặt dấu hỏi lớn về việc có hay không sự buông lỏng quản lý hay “chống lưng” cho các sai phạm của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Câu hỏi này xin gửi tới lãnh đạo tỉnh Hà Nam trả lời để người dân không hoang mang, lo lắng…