Quy định vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1086 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020.

Lượng nước của hồ Lanh Ra ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) được tích để phục vụ cho sinh hoạt và cho chăn nuôi. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Để bảo đảm việc điều chỉnh lưu lượng nước các hồ chứa không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước của các địa phương ở phía hạ du, phù hợp với hiện trạng nguồn nước các hồ chứa và diễn biến dòng chảy trên các lưu vực sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1086 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020.

Trên cơ sở nghiên cứu kiến nghị của EVN và hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, diễn biến khí tượng, thủy văn, số liệu vận hành các hồ chứa, các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Sê San, sông Vu Gia – Thu Bồn; Chỉ thị số 04 ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cần chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước và bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian còn lại của mùa cạn từ 3-6 tháng tùy từng lưu vực sông.

Theo đó, đối với các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang (trên lưu vực sông Hồng) và hồ Sê San 4A (trên lưu vực sông Sê San), Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề xuất của EVN về việc điều chỉnh chế độ vận hành của các hồ Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang.

Bộ đề nghị EVN chỉ đạo các chủ hồ chứa, đặc biệt là hồ Hòa Bình phải phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà, bảo đảm việc lấy nước của Nhà máy nước sông Đà phù hợp với lịch vận hành xả nước của hồ Hòa Bình, lấy đủ lượng nước từ sông Đà để bảo đảm cấp nước an toàn cho người dân khu vực Hà Nội; đồng thời phối hợp với các địa phương ở phía hạ du bảo đảm việc vận hành các hồ chứa không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước, các hoạt động sản xuất và an toàn của nhân dân ở phía hạ du các hồ chứa nêu trên.

Về vấn đề vận hành bảo đảm dòng chảy phía hạ lưu sông Sê San, trên cơ sở kiến nghị của Công ty phát triển thủy điện Sê San, ngày 10/2/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 620 về việc vận hành điều tiết nước hồ Sê San 4 thời gian từ nay đến hết tháng 4/2020.

Bộ cũng đề nghị EVN chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện Sê San 4A phối hợp chặt chẽ với Công ty phát triển thủy điện Sê San trong việc vận hành, bảo đảm việc xả nước xuống hạ du sông Sê San theo yêu cầu tại văn bản 620, theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.

Đối với các hồ Hủa Na, Cửa Đạt (trên lưu vực sông Mã), hồ Bản Vẽ (trên lưu vực sông Cả) và các hồ A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và ĐăkMi 4 (trên lưu vực sông sông Vu Gia – Thu Bồn), Bộ đề nghị EVN và các chủ hồ phối hợp với các địa phương để thống nhất phương án vận hành xả nước của từng hồ chứa, bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân phía hạ du trên cơ sở quy định của các Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Mã, sông Cả, sông Vu Gia – Thu Bồn và bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, điều chỉnh việc vận hành từng hồ chứa nêu trên cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Nguồn: