Đà Nẵng: Rác thải rắn chiếm tỷ lệ 16 – 17%

Số lượng rác thải rắn đô thị TP. Đà Nẵng phát sinh đang gia tăng đáng kể từ 8 – 10%/năm trong khoảng giai đoạn 2007 – 2017 lên gấp đôi, từ 16 – 17% trong 2 năm 2017 – 2018.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, lượng rác thải ngày càng gia tăng với khoảng hơn 1.000 tấn/ngày, trong đó, lượng rác thải rắn chiếm đến 16 – 17% chủ yếu là túi nilong và chai nhựa. Dù vậy, nguồn lực thu gom, vận chuyển chưa được đầu tư kịp thời, việc giảm trạm trung chuyển trong khi lượng rác thải đô thị ngày một tăng cao khiến việc thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Rác thải rắn là một thách thức hiện hữu với TP. Đà Nẵng

Mặc dù lượng rác thải rắn ngày một tăng cao nhưng công nghệ để xử lý của Đà Nẵng mới dừng ở mức “thô sơ nguyên thủy” đó là chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn.

Xử lý rác thải rắn hiện đang là một thách thức lớn đối với TP. Đà Nẵng.

Tại bãi rác Khánh Sơn, nơi tập kết rác của TP. Đà Nẵng, hiện một số hộc chôn đã có biểu hiện quá tải nên dễ gây phát sinh, phát tán mùi hôi. Đối với hộc rác 3, 4, 5 với tổng diện tích 12.000 m2, Công ty Môi trường đô thị đã tiến hành phủ bạt hạn chế mùi hôi.

Bên cạnh đó, 2 lò đốt chất thải rắn nguy hại đã xuống cấp, hệ thống xử lý nước thải của hộc rác nguy hại không hoạt động. Khu vực rửa xe rác thường xuyên tồn lưu rác, không thu gom hết nước thải gây ra việc tràn ra đường phát sinh mùi hôi.

Trước mắt, TP. Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phân loại rác tại nguồn, giám sát và xử phạt các đơn vị dịch vụ không có trách nhiệm và chủ nguồn xả thải gây ô nhiễm; thực hiện đầu tư, nâng cấp cải tạo các trạm trung chuyển rác trên địa bàn. Tại bãi rác Khánh Sơn, sẽ trồng bổ sung cây xanh, nâng cấp hệ thống thoát nước, quy hoạch khu vực tập kết rác tái chế, tiến hành phủ bạt hoặc chôn lấp và đề xuất đầu tư xử lý phân bùn bể phốt giai đoạn 2…., vận hành ổn định hệ thống xử lý nước rỉ rác, tiến hành quan trắc tự động và công khai kết quả quan trắc cho địa phương và người dân biết, giám sát. Nhưng đây mới chỉ là giải pháp “tình thế”, về lâu dài không thể duy trì như vậy.

Đà Nẵng đang có kế hoạch thực hiện Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn và Dự án tổng thể cải thiện môi trường tại khu vực Khánh Sơn. Tuy vậy, thời gian thực hiện 2 dự án này ra sao, hiệu quả thực hiện như thế nào, công nghệ nào sẽ được áp dụng cho Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn hay nguồn vốn đầu tư như thế nào thì vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Trên thực tế, đã nhiều lần người dân tại khu vực xung quanh bãi rác Khánh Sơn đã tập trung chặn xe rác không cho vào bãi rác và đề nghị sớm đóng cửa bãi rác do ô nhiễm mùi hôi và ô nhiễm nguồn nước do bãi rác Khánh Sơn gây ra.