Hà Nội quy hoạch mạng lưới quan trắc không khí cố định

ThienNhien.Net – Quy hoạch mạng lưới quan trắc không khí cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 vừa được phê duyệt trên cơ sở tận dụng và phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, đồng thời sửa chữa, nâng cấp xây mới các trạm, điểm quan trắc tập trung, trọng điểm.

Trạm quan trắc Thống Nhất, Hà Nội (Ảnh: quantracmoitruonglientuc.com)

Trong giai đoạn 2011 – 2015, Quy hoạch sẽ xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 3 trạm quan trắc tự động liên tục cùng các trạm đã có và các điểm quan trắc định kỳ theo hệ thống mạng lưới quy hoạch mới, trọng tâm là những khu vực có nhu cầu cấp bách về giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

Giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục xây dựng 2 trạm quan trắc không khí tự động liên tục, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ quan trắc, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý.

Theo quy hoạch mới, mạng lưới quan trắc tối ưu đến năm 2020 sẽ chỉ còn 359 điểm (7 trạm tự động liên tục, 176 điểm quan trắc định kỳ chủ động và 146 điểm quan trắc thụ động) trên cơ sở duy trì, cắt giảm, bổ sung từ hệ thống mạng lưới quan trắc cũ gồm 1258 điểm (2 trạm tự động liên tục, 716 điểm quan trắc định kỳ chủ động và 540 điểm quan trắc thụ động).