Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT soạn khẩn chỉ thị cấm buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã

Phúc đáp Thư ngỏ ngày 16/2/2020 của 14 tổ chức bảo tồn liên quan đến dịch Covid-19 và hành động của Việt Nam để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, ngày 6/3/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1744/VPCP-KGVX nêu rõ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vấn đề này.

Cụ thể: Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công an, Thông tin và Truyền thông, và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2020.

Trước đó, 14 tổ chức đã kiến nghị 7 hành động cụ thể nhằm ngăn chặn mọi hoạt động buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam:

  • Cần xác định và đóng cửa các chợ và các địa điểm có buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Những cơ sở này rõ ràng đang vi phạm nhiều quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  • Xác định và thực thi lệnh cấm với các nhà hàng bán trái phép các sản phẩm thịt hoang dã.
  • Ban hành các quy định bắt buộc với tất cả các nền tảng thương mại điện tử, phương tiện truyền thông xã hội và báo chí trực tuyến để theo dõi, loại bỏ mọi giao dịch, quảng cáo các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp.
  • Xây dựng các quy định, quy trình nghiêm ngặt để quản lý hiệu quả hoạt động gây nuôi thương mại.
  • Cải cách thủ tục tư pháp để nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa trong công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã.
  • Nâng cao nhận thức hơn nữa cho người dân Việt Nam về những rủi ro của việc tiêu thụ động vật hoang dã đối với an ninh công cộng và sức khỏe cộng đồng.
  • Đảm bảo hợp tác liên bộ ngành khi thực hiện các điểm trên.

14 tổ chức bảo tồn kiến nghị đóng cửa thị trường ĐVHD bất hợp pháp tại Việt Nam nhằm ngăn dịch Covid-19

Nguồn:
PanNature