CBM tìm kiếm Tư vấn

Tổ chức CBM đang tìm kiếm Tư vấn cho hoạt động khảo sát ban đầu về khuyết tật tại thành phố Điện Biên (2 Phường) và huyện Điện Biên (Xã).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: ngocanh.nguyen@cbm.org, ttpcbxhdienbien1999@gmail.com, hoặc btxhdienbien@gmail.com.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.