Phú Thọ: Công ty CP Tập đoàn Dabaco bị phạt 300 triệu đồng do vi phạm Luật bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Công ty Dabaco Việt Nam).

Toàn cảnh công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ tại khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (ảnh Dabaco).

Ngày 3-3-2020, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (địa chỉ trụ sở tại đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cuờng, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) có cơ sở chăn nuôi tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Công ty Dabaco Việt Nam bị xử phạt vì không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm Dabaco tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông.

Với vi phạm trên, Công ty Dabaco Việt Nam bị xử phạt số tiền 300 triệu đồng và buộc phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty Dabaco Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm Dabaco tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, phải đầu tư các hạng mục chăn nuôi, các công trình bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt. Đồng thời phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, tăng cường công tác xử lý mùi phát sinh từ các nhà chăn nuôi, khu chứa phân, đảm bảo xử lý triệt để chất thải, khí, mùi theo yêu cầu quy định.