Xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới xuyên biên giới

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Việt Nam) và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô (CHDCND Lào) sẽ được nghiên cứu xác định giá trị về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học phục vụ xây dựng hồ sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới.

Nơi hội tụ giá trị về địa chất

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu xác định giá trị về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học phục vụ xây dựng hồ sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng – Việt Nam (VQG PN-KB) và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô – CHDCND Lào)” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020.

Với diện tích 123.326 ha nằm trong vùng sinh thái bắc Trường Sơn thuộc địa phận 2 huyện Bố Trạch và Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình, VQG PN-KB là một trong những mẫu hình riêng biệt và đẹp nhất về kiến tạo carxtơ phức tạp ở Đông Nam Á; là nơi hội tụ những giá trị về địa chất, địa mạo, khí hậu, sinh học, cảnh quan và văn hóa – lịch sử độc đáo.

VQG PN-KB là nơi hội tụ giá trị về địa chất, sinh học, văn hóa…

Kết quả nghiên cứu địa chất, địa mạo cho thấy VQG PN-KB là nơi tập trung những tính chất đa dạng về địa chất, địa hình, địa mạo, sinh thái và sinh học của thiên nhiên. Phần lớn diện tích của VQG là núi đá vôi và liên kết với vùng núi đá vôi thuộc khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Hin Nậm Nô (Lào) tạo vùng núi đá vôi liên tục lớn nhất Đông Nam Á; tạo ra các cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà tiêu biểu là hệ thống hang động kì bí, hùng vĩ.

Hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh đánh giá hệ thống động PN-KB có giá trị hàng đầu thế giới vì giữ được nguyên vẹn các giá trị về địa chất – địa mạo, được hình thành từ kết quả kiến tạo lớp vỏ trái đất lâu dài, tiêu biểu như động Phong Nha, động Tiên Sơn, Thiên Đường, Hòa Hương…

Về mặt đa dạng sinh học, PN-KB cũng sở hữu những thông số hàng đầu. Kết quả nghiên cứu đã công bố danh lục thực vật hiện có là 2.951 loài thực vật thuộc 1.006 chi, 198 họ, 62 bộ, 11 lớp, 6 ngành; trong đó có 112 loài được ghi trong Sách đỏ VN, 121 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN…Có 1.394 loài động vật thuộc 835 giống, 289 họ, 66 bộ, 12 lớp, 4 ngành; trong đó có 83 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 110 loài được ghi trong Sách Đỏ IUCN…

Kế hoạch bảo tồn

Mục tiêu đề ra đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ vừa được phê duyệt là đánh giá được tổng thể về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học làm cơ sở để xây dựng hồ sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô), đồng thời đề xuất được hồ sơ khoa học cho việc công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới; đề xuất được giải pháp bảo tồn và phát triển các giá trị về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô.

Kết quả đạt được phải đáp ứng được yêu cầu như: Báo cáo xác định và đánh giá tổng thể giá trị địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô.

Danh mục các di sản nổi bật và ngoại hạng về địa chất, địa mạo, cảnh quan theo các tiêu chí về di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO; danh mục các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô.

Hồ sơ khoa học cho việc đề xuất công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới cho Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô. Báo cáo giải pháp bảo tồn và phát triển các giá trị về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vực này.