ICEM tuyển Điều phối viên

Trung tâm Quản lý Môi trường Quốc tế (ICEM) cần tuyển Điều phối viên dự án, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/03/2020

Liên hệ: admin@icem.com.aumai.luongquynh@icem.com.au