Winrock tìm kiếm Dịch vụ làm phim

Tổ chức Winrock quốc tế tại Việt Nam đang tìm kiếm dịch vụ Làm phim cho Chương trình Năng lượng sạch Việt Nam do USAID tài trợ.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: nguyen.ngan@winrock.org trước ngày 20/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.