Kiến nghị mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội

16 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam vừa gửi văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội quan tâm, chỉ đạo để nhanh chóng triển khai thực hiện dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội.

16 tổ chức này bao gồm Tổ chức Động vật Châu Á, Trung tâm hành động liên kết vì môi trường và phát triển, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt, tổ chức Freeland, Tổ chức Free the bears, Trung tâm con người và thiên nhiên, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã…

Với diện tích 1 ha, Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội hiện đang chăm sóc hơn 400 cá thể ĐVHD.

Mở rộng để đảm bảo khả năng và hiệu quả cứu hộ ĐVHD

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội được thành lập từ năm 1996 và được tổ chức lại vào năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước được thành lập thực hiện chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, tổ chức nghiên cứu nguồn ĐVHD các thế hệ sau (F2).

Từ khi thành lập, Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội luôn sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc và cứu chữa cho các cá thể ĐVHD do săn bắt, buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp bị tịch thu hoặc ĐVHD do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao, hiến tặng để cứu hộ. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng địa phương, các cán bộ trung tâm vẫn tiến hành cứu hộ và tiếp nhận ĐVHD từ khắp các địa phương trên cả nước.

Trong nhiều trường hợp, ĐVHD được các trung tâm cứu hộ khác tiếp nhận nhưng sau đó vẫn được chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội do không đủ năng lực chuyên môn và kỹ thuật chăm sóc, cứu hộ loài ĐVHD đó. Tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép đang diễn biến phức tạp như hiện nay đặt ra nhu cầu cứu hộ ĐVHD rất lớn. Tuy nhiên, với diện tích 1 ha và hiện đang chăm sóc hơn 400 cá thể ĐVHD (hơn 30 loài) trong đó có nhiều loài thú lớn như hổ, gấu… đã tạo ra nhiều áp lực đối với Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội.

Trong thời gian qua, Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội đã tiến hành tái thả thành công rất nhiều loài ĐVHD về lại môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, việc phục hồi chức năng của ĐVHD (cả về sức khỏe và bản năng tự nhiên) để tái thả đòi hỏi không gian và diện tích rộng lớn hơn. Vì vậy, nếu việc mở rộng Trung tâm được thực hiện, tỷ lệ tái thả ĐVHD tại Trung tâm còn có thể cao hơn.

Mặt khác, các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế về phúc lợi động vật trong nuôi, nhốt ĐVHD đang ngày càng được nâng cao. Là một đơn vị có cơ sở vật chất tốt nhất trong các trung tâm cứu hộ thuộc khối Nhà nước, nhưng cơ sở vật chất của Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Việc mở rộng Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội sẽ tạo điều kiện để Trung tâm tiến hành quy hoạch lại hệ thống chuồng trại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao phúc lợi cho các loài ĐVHD được nuôi nhốt tại đây.

Tạo tiền đề cho hoạt động nghiên cứu, nhân nuôi

Một trong những chức năng quan trọng của Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội là nhân nuôi sinh sản ĐVHD phục vụ mục đích bảo tồn. Với nguồn gen các loài ĐVHD đa dạng, phong phú trong đó có nhiều loài ĐVHD đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm được nuôi, nhốt tại Trung tâm, Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội có nhiều cơ hội để thực hiện hoạt động nghiên cứu, nhân nuôi ĐVHD phục vụ mục đích bảo tồn. Tuy nhiên, hiện hoạt động này chưa được triển khai tại Trung tâm do đòi hỏi nhiều không gian.

Việc mở rộng Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội cùng với việc tăng cường các thông tin trực quan về các loài ĐVHD cũng sẽ phát triển tiềm năng du lịch, hỗ trợ hoạt động nâng cao nhận thức cũng như tạo điều kiện cho các chương trình trao đổi quốc tế và xin tài trợ cho các hoạt động của Trung tâm để góp phần giảm bớt áp lực cho ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, 16 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai thực hiện dự án mở rộng Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội trong năm 2020 cũng như nâng cao khả năng và chất lượng cứu hộ ĐVHD tại Việt Nam.

Năm 2016, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4482/UBND-KT, trong đó đồng ý về mặt nguyên tắc việc mở rộng Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội để tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ tại chỗ cũng như nuôi bán hoang dã các loài động vật tại đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có động thái nào từ các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án nói trên.