Bình Thuận: Cấp cả chục hecta đất rừng trái quy định

Ngoài việc cấp chồng lên đất lâm nghiệp, nhiều diện tích có cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu không đưa vào quy hoạch rừng để quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký kết luận thanh tra về công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng, đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Tà Kóu, huyện Hàm Thuận Nam. Theo đó, hàng loạt sai phạm được chủ tịch tỉnh xác định.

Khu bảo tồn này nằm trên ranh giới hành chính các xã Hàm Cường, Hàm Minh, Thuận Quý, Tân Thành, Tân Thuận và thị trấn Thuận Nam thuộc huyện Hàm Thuận Nam với tổng diện tích gần 18.000 ha.

Theo cơ quan thanh tra, hơn 2.700 m2 đất làm trụ sở của Ban quản lý KBTTN Tà Kóu chưa có quyết định điều chỉnh ra khỏi quy hoạch ba loại rừng.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên một số thửa đất đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng thuộc địa bàn xã Tân Thuận, phát hiện thửa số 203 có hơn 6,4 ha cây rừng mật độ dày. Diện tích này theo bản đồ quy hoạch rừng thuộc quản lý của KBTTN Tà Kóu nhưng khi rà soát, điều chỉnh, huyện Hàm Thuận Nam không kiến nghị đưa diện tích đất này vào quy hoạch ba loại rừng nên tỉnh không đưa vào quy hoạch. Tại một số thửa đất ở tiểu khu 299 bị lấn chiếm trồng thanh long.

Thanh tra cũng phát hiện UBND huyện Hàm Thuận Nam đã cấp 10 giấy đỏ (hơn 9,2 ha) cho người dân, công ty chồng lấn qua rừng đặc dụng và rừng sản xuất; nhiều hộ được cấp giấy đỏ chồng lấn lên đất lâm nghiệp nhiều hecta.

Sau khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, huyện Hàm Thuận Nam chưa hoàn thành việc cấp đất ổn định sản xuất cho người dân nên tình trạng xâm lấn vào khu bảo tồn vẫn còn diễn ra như phá rừng, chiếm đất trồng thanh long; phá rừng làm đường trong KBTTN Tà Kóu…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo UBND các xã có liên quan phối hợp với Ban quản lý KBTTN Tà Kóu thống kê số hộ đang sản xuất trên đất chuyển mục đích sử dụng từ khu bảo tồn để cắm mốc ranh giới nhằm có căn cứ xử lý.

Với gần 20 ha rừng nhưng không được đưa vào quy hoạch, chủ tịch tỉnh đề nghị cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra, khảo sát, đề xuất tỉnh đưa diện tích trên vào quy hoạch ba loại rừng theo quy định. Đồng thời đưa gần 6 ha rừng còn nguyên trạng dọc theo sườn núi ở xã Tân Thuận vào quy hoạch, giao KBTTN Tà Kóu quản lý.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện tổ chức xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc chưa triển khai xong việc cấp giấy đỏ cho dân đối với diện tích đất đã đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng, đồng thời xử lý trách nhiệm trong việc cấp giấy đỏ cho 9,2 ha chồng lấn đất lâm nghiệp.

Cũng theo UBND tỉnh, Sở TN&MT sẽ phối hợp với Sở NN&PTNT xử lý và kiểm điểm trách nhiệm việc cấp giấy đỏ làm trụ sở KBTTN Tà Kóu không đúng quy định. Đồng thời làm rõ hiện trạng vị trí, ranh giới 1.806 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; trong đó rà soát diện tích 431 ha đất có rừng để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định.