Quảng Nam: Truy quét nạn khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Phú Ninh

Tỉnh Quảng Nam đã giao Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khẩn trương tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; đặc biệt khu vực sông Bồng Miêu, Đồi Sim, xã Tam Lãnh…

Ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tich UBND huyện Phú Ninh khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tam Lãnh và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 31/3 tới.Trước tình trạng bờ đập bãi thải của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 bị vỡ, gây tâm lý lo ngại đối với người dân địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế. Theo đó, ngày 19/3 vừa qua, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh đã có báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về vấn đề này.

Khai thác khoáng sản trái phép ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Ảnh: vtv.vn

Qua xem xét báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khẩn trương tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; đặc biệt là khu vực sông Bồng Miêu và khu vực Đồi Sim xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh; xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vàng trái phép.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 dừng toàn bộ hoạt động khai thác, sử dụng quặng tại các bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu và hoạt động vận chuyển, tuyển, chế biến quặng đuôi tại bãi thải mỏ vàng Bồng Miêu, xưởng chế biến tận thu kim loại vàng, chì ở khu vực Suối Trang và xưởng chế biến tận thu kim loại vàng ở khu vực Hố Lò 5 theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Phú Ninh tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh; tiến hành thanh kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đồn Công an xã Tam Lãnh đã để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý trong thời gian qua, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép.