Khánh Hòa đối mặt nguy cơ hạn hán

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn hiện có 19 hồ chứa nước lớn với dung tích thiết kế gần 250 triệu m3 nhưng dung tích các hồ chứa này hiện chỉ đạt 143 triệu m3.

Mặc dù chưa bước vào cao điểm hạn hán năm 2020 nhưng hiện hệ thống hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuống mức thấp, chỉ đạt trung bình 58% so với tổng dung tích thiết kế. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn hiện có 19 hồ chứa nước lớn với dung tích thiết kế gần 250 triệu m3. Tuy nhiên, dung tích các hồ chứa này hiện chỉ đạt 143 triệu m3, thấp hơn rất nhiều so với cùng thời điểm năm 2019 (đạt 226,8 triệu m3); trong đó, nhiều hồ chứa có dung tích cao như hồ Đá Bàn, Suối Dầu, Cam Ranh, Suối Hành… chỉ đạt tỷ lệ 39-50% so với dung tích toàn bộ.

Dự báo của ngành nông nghiệp, với lượng nước như trên vẫn cơ bản đảm bảo nước tưới cho diện tích vụ Đông Xuân 2019-2020, nhưng vụ Hè Thu sắp tới sẽ đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt đối với diện tích cây lúa trên địa bàn.