PLAN tuyển Cán bộ gây quỹ thời vụ

Tổ chức Plan International Việt Nam đang tìm kiếm ứng cử viên tiềm năng cho vị trí cán bộ gây quỹ, huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân để hỗ trợ cho chiến lược quốc gia nhằm tạo ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của 2 triệu trẻ em gái Việt Nam.

Vui lòng gửi hồ sơ tới email: vnm.hrd@plan-international.org

Hạn cuối: 30/11/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây